Proč Přátelské město?

Všichni dnes hovoří o chytrých městech. Být chytrý ale nestačí.

Aby se ve městě dobře žilo, musí být rozmanité - a to nejen prostorově, ale hlavně společensky, ekonomicky a ekologicky. Město musí nabízet vějíř možností pro seberealizaci. Vstřícnost a přátelskost ke všem svým obyvatelům, návštěvníkům, podnikatelům či investorům je základním pilířem fungování města, o který bychom měli společně usilovat. Pouze pokud se všechny vrstvy a aktéři ve města navzájem podporují, vytváří udržitelné město přátelské pro život.

Pojďme hledat společně cesty k tomu, aby se do centra zase chodilo!

Konference Přátelské město 2019

Kdy? 11. 9. 2019

Kde? Hotel Jalta, Václavské náměstí 45, Praha 1

Pro koho: Konference je primárně určena městským úředníkům a politikům, investorům a podnikatelům, ale též novinářům a veřejnosti.

Kdo? Konferenci pořádají Blue Events ve spolupráci se Sdružením Nového Města pražského.

Konference navazuje na pozitivní zkušenosti z konferencí Přátelské město 2018 a Praha světová 2017 (detaily ZDE).

Proč centra měst?

Konference se zabývá rozvojem center měst, a zejména centrálních náměstí. Jsou to

  • Místa silné symboliky - historické i současné.
  • Místa ztotožnění se občanů s městem.
  • Místa, kde symbolická rovina bývá často spojená (a konfrontovaná) s každodenní funkčností centrálního městského prostoru.
  • Místa potkávání obyvatel města, ale také obyvatel a návštěvníků.
  • Centrální lokality a náměstí jsou mimořádnou nabídkou příležitostí pro seberealizaci obyvatel měst, regionu, jehož jsou centrem, a také pro návštěvníky z daleka.