Program konference Přátelské město 2019

Elektronická pozvánka

 • 08:30 – 09:00
  Registrace účastníků

 • 09:00 – 10:30
  A. PROČ NAŠE MĚSTA POTŘEBUJÍ ZDRAVÁ SRDCE?

  Moderace: Jan Adámek, předseda, Sdružení Nového Města pražského


  Vize přátelského města na příkladu náměstí, které je symbolem řady obecných problémů i možným vzorem řešení pro další centrální místa. Představení konceptu pro oživení centra Prahy a dalších našich měst.

  „Laboratoř Václavák“ rok poté: Reflexe diskuse na konferenci Přátelské město 2018. Jaké změny nastaly od minula, co se (ne)podařilo

  Pohled členů Sdružení Nového Města pražského

  Jan Adámek, předseda, Sdružení Nového Města pražského

  Pohled městské části Praha 1

  Pavel Čižinský, starosta, Praha 1

  Petr Kučera, radní, Praha 1

  Strategie pro přátelské město

  Tomáš Ctibor, výkonný ředitel, 4ct

  Představení konceptu Srdce města

  Luděk Sýkora, Centrum pro výzkum měst a regionů, Univerzita Karlova

 • 10:30 – 11:00
  Přestávka na kávu a čaj

 • 11:00 – 13:00
  B. NOVÁ ENERGIE PRO SRDCE MĚSTA

  Moderace: Karel Doubek, člen výboru, Sdružení Nového Města pražského


  Příklady aktivit, které výrazně oživily centrum Prahy a dalších měst a dodaly jim energii a impuls k dalšímu rozvoji.

  Přehled tepajících srdíček v Praze a Brně – jak a proč (ne)fungují

  Rozálie Kašparová, architektka z kanceláře veřejného prostoru, Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy

  Barbora Podhrázská, vedoucí kanceláře marketingu a zahraničních vztahů, Magistrát města Brna

  Vídeňská Mariahilferstrasse jako příklad úspěšné revitalizace významné obchodní ulice

  Clarissa Knehs, oddělení tvorby veřejného prostoru, Stadt Wien

  Iniciativou občanů k oživení centrálního náměstí

  Veronika Hliničanová, projektová manažerka, Živé námestie Bratislava

 • 13:00 – 14:00
  Oběd

 • 14:00 – 16:00
  C. JAK DÁL?

  Moderace: Rozálie Kašparová, architektka z kanceláře veřejného prostoru, Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy


  Interaktivní diskuse nad konkrétními náměty účastníků konference pro zlepšení stavu Václaváku jako testovací laboratoře i pro další centra měst. Představení nových koncepčních dokumentů k rozvoji hl. m. Prahy a diskuse k jejich implementaci.

  Quick Wins – shrnutí nápadů z publika i přednášejících pro „laboratoř Václavák“

  Oživení veřejného prostoru - pouliční kultura, sousedské vztahy, spolky, kulturní čtvrť

  Hana Třeštíková, radní pro oblast kultury, památkové péče, výstavnictví a cestovního ruchu, Hlavní město Praha

  Jak dál ve výstavbě a územním rozvoji

  Petr Hlaváček, 1. náměstek primátora, Hlavní město Praha

 • 16:00
  Afterparty na Václaváku